Privacy- en Cookiebeleid

Persoonsgegevens

Met uw inschrijving bij Trusti laat u diverse persoonsgegevens achter, zoals uw contactgegevens, uw voorkeuren en interesses, foto’s etc. Deze persoonsgegevens worden door Trusti voor verschillende doeleinden gebruikt. Allereerst worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering van de diensten van Trusti. Daarbij gaat onder andere om: opstellen van een profiel binnen Trusti, matchen van uw profiel met andere profielen, in contact treden met anderen, controle van uw status door Trusti, etc. Voor betalingen gelieerd aan het betaalde lidmaatschap van Trusti, worden de in dat kader relevante gegevens verzocht en verwerkt. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor statistische analyses, onder andere ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en marketingactiviteiten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief door Trusti, alsmede voor marketingactiviteiten om u – per post, e-mail, telefoon of op andere wijze – te informeren over producten en diensten van Trusti. Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor Trusti.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Mocht u ervoor kiezen om zogenaamde bijzondere persoonsgegevens – daarbij kan gedacht worden aan persoonsgegevens omtrent uw geloof, gezondheid, sexuele leven, politieke gezindheid etc. – in uw profiel op te nemen of anderszins te verstrekken, dan stemt u er expliciet mee in dat deze bijzondere persoonsgegevens voor de hiervoor omschreven doeleinden verwerkt mogen worden door Trusti.nl.

Beveiliging van persoonsgegevens

Trusti respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de door haar verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database die uitsluitend toegankelijk is voor die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is. Door gebruik te maken van passende technische en organisatorische maatregelen tracht Trusti haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik. Trusti is echter niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of enig ander (onrechtmatig) gevolg aan bestanden of gegevens.

Misbruik

Trusti neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Overdracht activiteiten

Indien Trusti door Horacio B.V. verkocht wordt of wanneer onderdelen daarvan aangekocht worden door of fuseren met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn. Wijzigingen Privacy Statement Trusti behoudt zich het recht voor haar privacy statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Cookies

Wanneer u van onze diensten gebruik maakt op www.trusti.nl, onze mobiele site of onze app, kunnen we informatie verzamelen door cookies te gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om u een meer persoonlijke service aan te bieden zodat we onze producten voortdurend kunnen verbeteren. Cookies zijn kleine bestandjes, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Trusti maakt om verschillende redenen gebruik van cookies. Door middel van cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen zonder iedere keer al uw inloggegevens in te hoeven typen (‘autologin’). Door het gebruik van cookies kan Trusti ook de belangstelling van bezoekers van Trusti in kaart brengen zodat Trusti kan worden verbeterd. Met behulp van cookies kan Trusti zich bovendien naar uw gebruik ervan instellen. Ook kan Trusti deze informatie gebruiken om u gerichte informatie toe te sturen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van Trusti.

API’s

Trusti kan gebruik maken van zogenaamde Application Programming Interfaces (“API”). Indien u toestemming geeft aan een API’s zal er communicatie ontstaan tussen de betreffende website (bijvoorbeeld Facebook) waarvoor de API toestemming vraagt en Trusti. Als gevolg daarvan kan de informatie die u achter heeft gelaten binnen die betreffende website (bijvoorbeeld Facebook) gedeeld worden met Trusti. Zo zal tijdens uw chatsessies met andere leden van Trusti via een API toestemming worden gevraagd uw foto’s van die andere websites op te halen en te delen met de andere leden in de chatsessie. Deze foto’s komen dan ad random in beeld tijdens uw chatsessies. U hoeft hiervoor niet apart ingelogd te zijn op dergelijke websites. Voor het plaatsen van een API zal altijd om uw toestemming worden gevraagd, welke te allen tijde weer ingetrokken kan worden.